Muskelskjelettmedisin (tidl. ortopedisk medisin)

Hva er muskelskjelettmedisin (tidl. ortopedisk medisin)?

Muskelskjelettmedisin (ortopedisk medisin) er en metodikk for standardisert klinisk undersøkelse og behandling av muskel/- skjelettlidelser.

 

Ortopedisk medisin har sin bakgrunn i den engelske legen James Cyriax’ (1900–1985) banebrytende arbeid innen diagnostikk og behandling av muskel og skjelettapparatet. Han begynte som kirurg in Edinburgh i 1928 og oppdaget da at mange pasienter som ble henvist til kirurgisk behandling, ikke skulle opereres. Disse pasientene hadde meget uklare og upresise diagnoser, ofte kun basert på palpasjon, og med røntgenfunn som ikke korresponderte med pasientens problem. Han utviklet et system for å stille helt nøyaktige diagnoser og presise ikke-kirurgiske behandlingsmetoder.

Utdanningen i ortopedisk medisin er tverrfaglig – både leger og fysioterapeuter undervises sammen – og som dermed gjør at leger og fysioterapeuter snakker samme språk.

Muskelskjelettmedisin (ortopedisk medisin) er ikke alternativ medisin. Det er en metode til å kunne stille presise kliniske diagnoser – der leger og/eller fysioterapeuter evaluerer pasientens plager – for å bli i stand til å gi en presis diagnose som leder til målrettet behandling.
Terminologien «ortopedisk medisin» indikerer den delen av medisinsk forskning som omhandler undersøkelse og behandling av ikke-kirurgiske tilstander  som affiserer de bevegelige deler av muskel-/skjelettapparatet (d.v.s. at vi behandler ikke det som skal opereres eller for eksempel benbrudd som skal behandles på sykehus). Å gi en funksjonell diagnose og å tilby en enkel og direkte konservativ behandling, synes å være vanskelig i disse dager. I stedet blir høyst sofistikerte tekniske prosedyrer benyttet til å lage anatomiske diagnoser, som ofte ikke er riktige og ofte leder til – ikke alltid harmløse – kirurgiske løsninger.

 


En standardisert og nøyaktig klinisk undersøkelse er i de fleste tilfeller overlegen i forhold til den nåværende tendensen til å undersøke via tekniske undersøkelser. Nøyaktigheten i utarbeidelsen av tilstandene, tillater
ofte presis behandling som: dyp tverrfriksjon, kapsulær stretching, traksjon, eksentrisk trening, McKenzie-behandling (aktive øvelser for nakke/rygg), injeksjoner/infiltrasjoner, mobilisering og manipulasjoner av ledd.