Priser

Første konsultasjon (60 min) – undersøkelse/diagnostikk + evt. beh.: Kr  690,-

Behandling 30 min: Kr 420,-

Behandling 45 min: Kr 520,-

Trykkbølgebehandling (rESWT): Kr 590,-

(Klinikken jobber uten kommunalt tilskudd og oppfølging av pasienter som evt. skal behandles over tid kan bli overført til fysioterapeut med driftstilskudd hvis dette er hensiktsmessig).