Utdanning / erfaring

  • 3-årig  fysioterapiutdanning ved Høgskolen i Tromsø. Deretter turnus år ved Alta Helsesenter og Hammerfest sykehus.
  • Arbeidet som privatpraktiserende fysioterapeut ved helsesenteret i Bardu fra juli 96 til desember 2006.
  • I løpet av perioden 1997-2004 fullførte jeg min videreutdanning i Ortopedisk Medisin/Muskelskjelettmedisin i regi av Orthopaedic Medicine International og PFF. Godkjent Spesialist i muskel- og skjelett fysioterapi (tidl. klinisk ortopedisk fysioterapi) i 2004.
  • Kurs i praktisk anatomi og injeksjonsteknikker ved universitetet i Oslo.
  • Hospitert ved OMI-klinikken i Oslo.
  • Hjelpeinstruktør v/undervisning av leger og fysioterapeuter (i regi av Orthopaedic Medicine International).
  • Godt samarbeid med legespesialister og tverrfaglige klinikker innen muskelskjelettmedisin.
  • F.o.m. desember 2007 t.o.m. april 2012 deltidsansatt i prosjektet `Raskere tilbake` v/Universitetssykehuset Nord-Norge.
  • Applikasjonskurs i trykkbølgebehandling 2012.
  • Privatpraktiserende spesialist i muskel- og skjelett fysioterapi (ortopedisk medisin) i Tromsø f.o.m. 2007 til d.d.